Documents

Below you will find the necessary documents related to the supply and distribution of energy, pricelists and applications of individual local distributors.

For forms, please select your distributor's card. Adobe Acrobat Reader is required to open and fill them.

General Terms and Conditions

of Supply of Electricity from High and Very High-Voltage Networks and Gas for the Medium and Large Consumption Category (.pdf 688 KB)


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů popisující okolnosti zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti, způsob a rozsah zpracování, zajištění ochrany osobních údajů a Vaše práva související se zpracováním těchto údajů.


Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie popisující práva spotřebitelů elektřiny a plynu.


Pojistné certifikáty

Certifikáty pojištění odpovědnosti za škodu v objemu 100 mil. EUR.


 více informací o projektu

V rámci Evropského sociálního fondu se naše společnost Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. zapojila do Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020, který je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Na projekt byl poskytnut finanční příspěvek Evropské Unie, a to ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů.


Text dopisu o transformaci společnosti Slovenské elektárne, a.s. – organizační složka k datu 1.3.2018 (.pdf 107 KB)

Elektřina

Plyn

Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu – elektřina

Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu – plyn

Žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu:

Tyto formuláře slouží k uplatnění žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb podle § 4 vyhlášky č. 540/2005 Sb.


Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek – v souladu se zněním § 23 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice:

Souhrnný výkaz dodržování příslušných standardů – v souladu s § 17 vyhlášky č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství:

Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvoleného dodavatele (Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.) k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a.s.) v souvislosti s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o připojení, popř. pro zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení (např. EAN).

Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení dodavateli. 

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (1 kV nebo vyšší).

Žádost je nutné podávat nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení zkušebního provozu.

Více informací: www.cezdistribuce.cz

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

Více informací: www.egd.cz

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

Více informací: www.predistribuce.cz