Naše portfolio

Naše portfolioOrganizační složka se od svého založení aktivně zapojila do již plně otevřeného trhu s elektřinou, nabídla alternativu k zavedeným dodavatelům energií a podpořila vznik konkurenčního prostředí na trhu s komoditami v České republice.

V současnosti máme pozici jednoho z největších alternativních dodavatelů energií na českém trhu.

Všem kategoriím oprávněných zákazníků na hladině vysokého napětí (VN) i nízkého napětí (NN) a také domácnostem dnes nabízíme zajištění sdružených služeb dodávky elektřiny, případně jen dodávku silové elektřiny.

Zdarma realizujeme celý proces změny dodavatele a na základě plné moci zákazníka zprostředkujeme řešení jeho požadavků s příslušným distributorem.

Cenu komodity fixujeme na celé období smlouvy, což je výhodné pro zákazníky, kteří dávají přednost znalosti celkových výdajů za elektřinu.

Dle požadavku zákazníka nabízíme také možnost postupného nákupu celého objemu dodávky v dílčích nákupních krocích a ovlivnění výsledné ceny nakupovaného produktu silové elektřiny v závislosti na její ceně na burze. Tento přístup doporučujeme větším zákazníkům, kteří se aktivně podílejí na utváření ceny elektřiny a eliminují tak možná rizika, spojená s nesprávným okamžikem nákupu velkého objemu elektřiny při vysoké ceně na PXE.

Samozřejmostí je nalézání řešení, která jsou optimální pro zákazníka a odpovídají jeho potřebám.

Zaměřujeme se na využití všech příležitostí, které umožňují snižování nákladů u zákazníka, nabízíme poradenský servis při neustálých změnách v energetické legislativě, optimalizaci distribučních nákladů, termovizní měření, zajištění náhradního zdroje, atp. vždy s individuálním přístupem k zákazníkovi, který je pro nás vždy na prvním místě. Při našem podnikání se řídíme etickým kodexem společnosti Slovenské elektrárne, a.s.

Od roku 2016 jsme rozšířili naše portfolio služeb také o dodávku další komodity, zemního plynu pro všechny kategorie odběru, a to již pod hlavičkou společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.