Byznys model pro vaše podnikání

Víme, že každé podnikání je jiné, a proto jsme pro Vás připravili více obchodních modelů a smluvních alternativ

Naše technologická řešení jsou navržena tak, aby dosahovala co nejvyšší návratnosti investice klienta. Bereme v úvahu celkové náklady vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership), které zahrnují počáteční investici, provozní náklady a v případě potřeby také finanční náklady řešení.

I v případě, že si nemůžete dovolit žádnou vstupní investici, existuje řešení, jak realizovat opatření ke zvýšení energetické efektivnosti Vašeho podniku i bez potřebného vstupního kapitálu. V tomto případě můžete využít tzv. EPC model.

Jedno technické řešení a mnoho smluvních alternativ pro Vaše potřeby

Jedno technické řešení a mnoho smluvních alternativ pro Vaše potřeby

Energy Performance Contracting (Garantované energetické služby)

Na začátku projektu zjistíme Vaše náklady na energie, provoz a údržbu. Následně navrhneme technologický systém, který vygeneruje úsporu energie a sníží provozní náklady. Tyto úspory jsou monitorované po dobu celého projektu a jsou smluvně garantované. Financování řešení a doba trvání smlouvy jsou dohodnuty předem. Systém je ve vlastnictví klienta (amortizace, daňové výhody) a je vhodný i pro ty, kdo si nemohou dovolit žádnou vstupní investici.

VÝHODY:

  • Žádná vstupní investice
  • Nová technologie se splácí z úspor z nákladů za energie
  • Výstavba na klíč
  • Provoz a údržba po dobu trvání smlouvy

Úspory jsou smluvně garantované – pokud nedosáhnete předem stanovených úspor, zaplatíme Vám pokutu v předem stanovené výši.

Energy Performance Contracting

Obchodní model je stejný jako EPC model, úspory však nejsou smluvně garantované.

Na druhé straně je splátka obyčejně nižší, jelikož není potřeba investovat do zařízení na kontrolu úspory.

Tento model je vhodný pro řešení, kde je velikost potřebné investice nízká až středně vysoká.

Financování je řešeno platebním kalendářem a systém je plně ve vlastnictví klienta (amortizace, daňové výhody).

V tomto modelu nese investiční a provozní riziko společnost Slovenské elektrárne.

Na rozdíl od předcházejících modelů jsou vlastníkem řešení Slovenské elektrárne a klientovi naše společnost prodává jen danou komoditu za dohodnutou cenu (CZK/jednotka).

Největší výhodou jsou nulové investiční náklady (CAPEX) a provozní náklady (OPEX) podle reálné spotřeby.

Typickým příkladem je prodej tepla nebo prodej chladu za dohodnutou cenu (CZK/GJ).

Náklady na pronájem se v tomto modelu neúčtují jako kapitálové náklady (CAPEX), ale jako náklady za službu, takže patří do provozních nákladů (OPEX).

Vlastníkem technologie je po celé období užívání společnost Slovenské elektrárne.