Elektřina

ElektřinaNašim odběratelům nabízíme individuální přístup, jistotu spolehlivosti dodávek spolu s přihlédnutím k Vašim specifikům a požadavkům.

Až 90% dodané elektřiny je vyrobeno bez emisí CO2.

Zajišťujeme sdružené služby dodávek, nebo jen dodávku silové elektřiny, a to všem kategoriím zákazníků na napěťových hladinách velmi vysokého napětí (VVN), vysokého napětí (VN) a nízkého napětí (NN) s možností převzetí zodpovědnosti za odchylku.

Nabízíme možnost nadnárodní spolupráce trhů Česka, Slovenska a Polska.

Nabízíme Vám tyto produktové řady nebo jejich kombinace:

Produktová řada umožňující zafixovat cenu silové elektřiny v jednotarifní nebo dvoutarifní variantě, s možností platby v CZK nebo EUR. Produkt je určen pro odběratele na napěťových hladinách VVN, VN a NN.

Na období dodávky umožňuje naplánovat efektivní rozložení nákladů na energie s vysokou přesností v rámci celého období dodávky.

Produktová řada nabízející našim klientům možnost postupného zajišťování objemu dodávky v dílčích nákupních krocích. Produkt je určen pro odběratele na napěťových hladinách VVN a VN.

Přidaná hodnota tohoto produktu je rozložení nákupních kroků v čase. Tento přístup doporučujeme partnerům s vyššími objemy odběrů. Tito klienti se tak aktivně podílejí na utváření vlastní ceny elektřiny a řídí si tak možná rizika spojená s jednorázovým zajišťováním velkého objemu elektřiny při nepříznivých cenách na energetické burze PXE.

Produktová řada nabízí zákazníkovi variantu nákupu elektrické energie na burze PXE. Produkt je určen pro odběratele na napěťových hladinách VVN a VN.

Naši klienti tak mají s tímto produktem možnost kopírovat aktuální tržní podmínky ve smyslu hodinových cen, vyhodnocovaných a zveřejňovaných operátorem trhu OTE, a.s. Jedná se tak o zcela transparentní řešení.

Tato varianta s sebou přináší výhody ve smyslu eliminace rizik spojených se zajišťováním dlouhodobých nákupních kroků.

Bližší informace o nákupu elektřiny Vám rádi poskytneme osobně. Pokud nám sdělíte Vaši spotřebu, budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní formulář – elektřina

?
?
?
?
?
podmínkami