Zemní plyn

PlynU dodávek zemního plynu připravujeme cenu výhradně individuálně – dle charakteru odběru a spotřeby zákazníka.

Preferujeme zákazníky s minimálním odběrem nad 30 MWh ročně z řad domácností a firemní zákazníky, kteří používají zemní plyn k vytápění a technologickým účelům.

Zajišťujeme sdružené služby dodávek, nebo jen dodávku komodity zemního plynu. 

Nabízíme Vám tyto produktové řady:

Produktová řada garantuje stejnou cenu plynu na celé období dodávky a odebrané množství.

  • Umožňuje naplánovat náklady zákazníka na energie s velkou přesností na celý rok dopředu.
  • Fixní cena za služby dodávky zahrnuje cenu za komoditu, přepravu a strukturování až po zajištění služeb obchodu.
  • Fakturovat je možno v CZK nebo v EUR.

Tento produkt nabízíme všem zákazníkům, kdy cena je stanovena na celé období dodávky s ohledem na charakter odběru zákazníka a odpovídá aktuální ceně na trhu s plynem v daný okamžik nákupu. Jeho předností je kalkulace nákladů za zemní plyn na celou dobu dodávky dopředu.

Produkt je určen pro zákazníky kategorie VO, SO a umožňuje rozložit riziko nákupu zemního plynu v čase.

  • Produktová řada nabízející zákazníkovi možnost postupného nákupu celého objemu dodávky v dílčích nákupních krocích a ovlivnění výsledné ceny nakupovaného produktu v závislosti na jeho ceně na Energetické burze EEX, v hubu NCG.
  • Klient může volit mezi produkty Year, Quarter nebo Month Futures.
  • Výsledná cena je váženým průměrem cen jednotlivých nákupních kroků.

Přidaná hodnota tohoto produktu je rozložení nákupních kroků v čase. Klienti se tak aktivně podílejí na utváření vlastní ceny plynu a řídí si tak možná rizika spojená s jednorázovým zajišťováním velkého objemu plynu při nepříznivých cenách na energetické burze NCG.

Bližší informace o nákupu plynu Vám rádi poskytneme osobně. Pokud nám sdělíte Vaši spotřebu, budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní formulář – plyn

?
?
?
?
?
podmínkami