Etický kodex

Etický kodex

Společnost Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. přijala Plán nulové tolerance vůči korupci a Etický kodex.

Stop korupci

Jsme čestní a korektní

Od našich zaměstnanců vyžadujeme při vykonávání svých pracovních povinností čestnost, transparentnost a korektnost. Stejné požadavky klademe také na všechny ostatní fyzické či právnické osoby, se kterými spolupracujeme.

V souladu s desátým principem Global Compact*, podle kterého „podniky a firmy usilují zabránit korupci v jakékoliv formě, včetně vydírání a úplatkářství“, se angažujeme v boji proti korupci, v souladu s iniciativou PACI**, aplikováním principů transparentnosti, doporučovanými organizací Transparency International.

* Program podporovaný OSN od roku 2000, na základě přímé iniciativy Generálního sekretář OSN s cílem přivést svět podnikání k nové formě spolupráce s OSN, prostřednictvím přijetí deseti univerzálních principů, v oblasti lidských práv, ochrany práce a ochrany životního prostředí.

** Iniciativa sponzorovaná Světovým ekonomickým fórem s názvem Partnerství proti korupci, založená 60 mezinárodními společnostmi z oblasti energetiky, stavebnictví a těžebního průmyslu.

Přejít nahoru
Přejít na začátek