Dokumenty

Níže naleznete potřebné dokumenty související s dodávkou a distribucí energií, ceníky a žádosti jednotlivých místně příslušných distributorů.

U formulářů si prosím vyberte kartu svého poskytovatele distribuce. K jejich otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader.

Všeobecné obchodní podmínky

dodávky elektřiny ze sítí vysokého a velmi vysokého napětí a plynu pro kategorii střední odběr a velkoodběr (.pdf 690 KB)


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů popisující okolnosti zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti, způsob a rozsah zpracování, zajištění ochrany osobních údajů a Vaše práva související se zpracováním těchto údajů.


Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie popisující práva spotřebitelů elektřiny a plynu.


Pojistné certifikáty

Certifikáty pojištění odpovědnosti za škodu v objemu 100 mil. EUR.


 více informací o projektu

V rámci Evropského sociálního fondu se naše společnost Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. zapojila do Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020, který je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Na projekt byl poskytnut finanční příspěvek Evropské Unie, a to ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů.


Text dopisu o transformaci společnosti Slovenské elektárne, a.s. – organizační složka k datu 1.3.2018 (.pdf 107 KB)

Elektřina

Plyn

Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu – elektřina

Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu – plyn

Žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu:

Tyto formuláře slouží k uplatnění žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb podle § 4 vyhlášky č. 540/2005 Sb.


Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek – v souladu se zněním § 23 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice:

Souhrnný výkaz dodržování příslušných standardů – v souladu s § 17 vyhlášky č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství:

Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvoleného dodavatele (Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.) k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a.s.) v souvislosti s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o připojení, popř. pro zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení (např. EAN).

Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení dodavateli. 

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (1 kV nebo vyšší).

Žádost je nutné podávat nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení zkušebního provozu.

Více informací: www.cezdistribuce.cz

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

Více informací: www.egd.cz

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

Více informací: www.predistribuce.cz