Copyright

Copyright

Copyright ©2019 Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Podmínky používání internetových stránek společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.

Prohlížením internetových stránek potvrzujete, že jste si přečetli a rozumíte níže uvedeným podmínkám používání stránek společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. a zároveň se zavazujete je dodržovat. Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., si vyhrazují právo tyto podmínky nebo informace uvedené na  stránkách upravovat a měnit.

Žádáme Vás, abyste nepoužívali tyto internetové stránky, pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte.

Používání stránek

Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., umožňují prohlížení a přejímání informací z těchto stránek výhradně k soukromým a nekomerčním účelům, pod podmínkou neporušování autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví. Všechna autorská práva, jakož i všechna práva duševního vlastnictví bez omezení, ve formě a obsahu této internetové stránky jsou vlastnictvím společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. ochrana se vztahuje nejen na obchodní jméno Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., ale i na ochrannou známku společnosti vztahující se k označení společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. a logo společnosti.

Publikováním informací na těchto internetových stránkách nemůže být považováno za poskytnutí práva na jejich užívání ve smyslu ochrany autorského nebo jiného práva duševního vlastnictví. Bez předchozího souhlasu společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., není povoleno z internetových stránek kopírovat, zveřejňovat, napodobovat nebo rozšiřovat texty, loga, ochrannou známku, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani jako celek, ani jejich části. Obsah stránky je možné sdílet výlučně jako odkaz na URL adresu stránek. Neoprávněné používání informací z těchto stránek v jakékoliv formě bude porušením právních předpisů o autorském právu a jiných právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví, s uplatněním si nároků na odškodnění. Otázky o podmínkách použití informací publikovaných na těchto stránkách je třeba konzultovat se společností Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.

Právní zodpovědnost

Informace a údaje publikované na těchto internetových stránkách nejsou právně závazné, mají pouze informativní charakter a jsou poskytovány pouze za účelem informovat širokou veřejnost, zejména o aktivitách společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. Snahou společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., je poskytovat prostřednictvím svých internetových stránek vždy správné a aktuální informace. Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., však neručí za přesnost, úplnost, relevanci a ani spolehlivost těchto informací.

Propojení s internetovými stránkami společnosti Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., a na jiné internetové stránky

Společnost Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., umožňuje vytvářet propojení na tuto internetovou stránku i z jiných stránek. Jakákoliv internetová stránka, která je propojená s internetovou doménou seas.sk:

  • nesmí uvádět ani naznačovat, že Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. nebo Slovenské elektrárne, a.s., schvalují činnost nebo produkty vykonávané nebo nabízené daným subjektem,
  • nesmí zveřejňovat nebo rozšiřovat nepravdivé informace o produktech, aktivitách a službách společností Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. nebo Slovenské elektrárne, a.s.,
  • nesmí používat logo společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. resp. Slovenské elektrárne, a.s., bez předcházejícího souhlasu útvaru Externé vzťahy a udržateľný rozvoj Slovenských elektrární, a.s., nesmí nabízet nepravdivý nebo hanlivý obsah, který snižuje důstojnost konkrétní osoby nebo skupiny osob na základě rasy, pohlaví, náboženství, sexuální orientace nebo věku, nebo má charakter šíření poplašné zprávy nebo výhružný charakter, nebo by svou povahou neoprávněně zasahoval do práva na ochranu osobnosti nebo by byl jinak v rozporu se zákonem.

Pokud internetová stránka společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., obsahuje odkaz na internetové stránky třetích osob, Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., nezodpovídá za obsah těchto stránek.

Informace o zpracování osobních údajů

V případě, že přístup k některým informacím na stránkách společnosti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., je podmíněn poskytnutím údajů, které mohou mít charakter osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) v platném znění, poskytnutím těchto údajů uživatel souhlasí s jejich využitím a zpracováním společností Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.

Přejít nahoru
Přejít na začátek