ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce

Více informací: www.cezdistribuce.cz
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázaní provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařizení (1 kV nebo vyšší). Žádost je nutné podávat nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení zkušebního provozu.
Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.
Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).
Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení dodavateli.
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvoleného dodavatele (Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.) k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a.s.) v souvislosti s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o připojení, popř. pro zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení (např. EAN).
Přejít nahoru
Přejít na začátek