Byznys model pro vaše podnikání

Byznys model pro vaše podnikání

Víme, že každé podnikání je jiné, a proto jsme pro Vás připravili více obchodních modelů a smluvních alternativ

Naše technologická řešení jsou navržena tak, aby dosahovala co nejvyšší návratnosti investice klienta. Bereme v úvahu celkové náklady vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership), které zahrnují počáteční investici, provozní náklady a v případě potřeby také finanční náklady řešení.

I v případě, že si nemůžete dovolit žádnou vstupní investici, existuje řešení, jak realizovat opatření ke zvýšení energetické efektivnosti Vašeho podniku i bez potřebného vstupního kapitálu. V tomto případě můžete využít tzv. EPC model.

Jedno technické řešení a mnoho smluvních alternativ pro Vaše potřeby

Energy Performance Contracting (Garantované energetické služby)

Na začátku projektu zjistíme Vaše náklady na energie, provoz a údržbu. Následně navrhneme technologický systém, který vygeneruje úsporu energie a sníží provozní náklady. Tyto úspory jsou monitorované po dobu celého projektu a jsou smluvně garantované. Financování řešení a doba trvání smlouvy jsou dohodnuty předem. Systém je ve vlastnictví klienta (amortizace, daňové výhody) a je vhodný i pro ty, kdo si nemohou dovolit žádnou vstupní investici.

VÝHODY:

Úspory jsou smluvně garantované – pokud nedosáhnete předem stanovených úspor, zaplatíme Vám pokutu v předem stanovené výši.

Přejít nahoru
Přejít na začátek