Naše nabídka energeticky efektivních řešení

Naše nabídka energeticky efektivních řešení

Optimalizace distribučních hodnot

Proč platit zbytečně za něco, co nevyužívám?

Distribuce elektřiny tvoří přibližně padesát a více procent celkových nákladů na elektřinu.

Vhodným nastavením všech parametrů zákazníka vůči distribuční soustavě dojde k úsporám Vašich nákladů.

Úspor lze dosáhnou také u větších odběratelů zemního plynu.

Zpravidla se jedná návrhy opatření s minimálními náklady případně zcela bez nutnosti investic, proto je jejich návratnost extrémně rychlá.

Realizace trafostanic

Nechcete mít v budoucnu zvýšené náklady na elektřinu?

Obě varianty jsou možné i bez vlastních finančních prostředků, zajistíme pro Vás financování celé realizace!

Hlídání a regulace ¼ hodinového maxima

Smyslem využití regulátorů čtvrthodinového maxima je tzv. ořezání výkonových špiček a tím snížení rezervované kapacity s důsledkem nižších měsíčních distribučních poplatků. Snížení špiček je realizováno automaticky, nedochází k omezení výroby a zároveň dochází k nemalým trvalým finančním úsporám v nákladech vynaložených na odběr elektrické energie.

Kompenzace jalové energie

Vhodným kompenzačním zařízením se ušetří náklady na elektrickou energii. Kompenzací účiníku se sníží odběr induktivního jalového výkonu a zvýší se možnost přenosu výkonu činného. Pokud účiník nevyhovuje, zvyšují se ztráty a zákazník platí provozovateli distribuční soustavy cenovou přirážku.

Legislativní poradenství: Soustřeďte se na své podnikání, starost o energetickou legislativu přenechte nám!

Energetická legislativa zažívá stálé a velmi rychlé změny. Jen primární legislativa – Energetický zákon, který vyšel poprvé v roce 2000, byl do současnosti 23krát novelizován. Na něj navazující zákony a prováděcí vyhlášky se samozřejmě novelizují také. Dále jsou zde cenová rozhodnutí s minimálně jednoletou aktualizací. 

Teplo a chlazení

Stlačený vzduch

Interiérové a exteriérové osvětlení

Termovizní měření

Moderní profesionální technikou termovizní kamery jsme schopni odhalit přechodové odpory elektrozařízení, tepelné úniky obálky budovy, porušení izolace teplovodů, parovodů apod.

Bateriové systémy

Jedná se o záložní zdroje, které v případech neplánovaných krátkodobých výpadků napětí v rozsahu milisekund až sekund zabezpečí postupné odstavení výroby s minimalizací ztrát, případně zcela vyloučí nutnost zastavení výroby. Vzhledem k vysokým nákladům na pořízení se jedná o zabezpečení výhradně kritických míst, kde při výpadku dochází k vytvoření největších ztrát.

Přejít nahoru
Přejít na začátek