Historie a vývoj společnosti

Historie a vývoj společnosti

Datum zveřejnění

Slovenské elektrárne Česká republika (SEČR) je významným hráčem na českém energetickém trhu již od roku 2005. Od svého vstupu na trh se společnost zaměřuje na prodej elektřiny a od roku 2016 také na dodávky plynu.

 

Udržitelnost a inovace

SEČR je součástí koncernu Slovenské elektrárne, a.s., který provozuje rozsáhlou síť elektráren na Slovensku, včetně 31 vodních, 2 atomových, 2 tepelných a 2 solárních elektráren. Tato diverzifikace zdrojů umožňuje SEČR nabízet v České republice udržitelnou a ekologicky šetrnou energii.

 

Začátky a expanze

Založení SEČR bylo motivováno potřebou poskytovat stabilní a spolehlivé energetické služby v České republice. Společnost začala svou činnost v době, kdy se trh s energiemi otevíral novým možnostem a konkurenci, což SEČR využila k rychlé expanzi a získání důležitých kontraktů především v oblasti automotive průmyslu nebo dodávek elektřiny pro ministerstva, kraje a obce v ČR.

 

Současnost a budoucnost

Dnes SEČR pokračuje ve své misi poskytovat kvalitní a dostupné energetické služby, zatímco se současně zaměřuje na inovace a udržitelný rozvoj. Společnost se snaží reagovat na měnící se potřeby trhu a přizpůsobovat své služby tak, aby vyhovovaly požadavkům moderní doby.

 

Závěr

Historie SEČR je příběhem růstu, adaptace a inovace. Společnost si klade za cíl nejen poskytovat energii, ale také přispívat k udržitelnému rozvoji a budoucnosti energetiky v České republice.

Sdílejte

Přejít nahoru
Přejít na začátek