Fotovoltaické

Fotovoltaické elektrárny

Slovenské elektrárne, a.s., mají od března 2010 v provozu dvě vlastní fotovoltaické elektrárny:

  • Fotovoltaická elektrárna Mochovce
  • Fotovoltaická elektrárna Vojany

Investice potřebné na jejich výstavbu dosáhly přibližně 5,19 mil. EUR a ročně každá z nich vyrobí téměř 1 000 MWh elektřiny. Mají významné místo v portfoliu zdrojů naší společnosti zejména pro přínos v oblasti ochrany životního prostředí – za rok provozu každá z nich ušetří přibližně 1 200 až 1 300 tun skleníkového plynu CO2 v porovnání s výrobou elektřiny z uhlí.

Při výstavbě vlastních elektráren společnost vycházela ze svých zkušeností s projektováním a instalací ostrovních fotovoltaických systémů pro vysokohorské chaty. Pilotním projektem společnosti Slovenské elektrárne, a.s. byl v roce 2008-2009 ostrovní fotovoltaický systém pro Teryho chatu, nejvýše položenou celosezónní vysokohorskou chatu na Slovensku.

FVE elektrárna Mochovce

V Mochovcích je 4 136 panelů umístěných na přibližně dvouhektarovém pozemku u jaderné elektrárny Mochovce.

Sluneční elektřina se využívá pro vlastní netechnologickou spotřebu stavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce a zařízení staveniště (provozního areálu), čímž z Mochovců dělá absolutně čistý zdroj s nulovými emisemi skleníkových plynů.

Při výkonu jednoho panelu 230 Wp je celkový instalovaný výkon elektrárny 0,95 MWp (MW peak – výkon solárního panelu při standardizované hustotě záření 1 kW / m2).

FVE elektrárna Vojany

Ve Vojanech se fotovoltaická elektrárna nachází v areálu stávající tepelné elektrárny Vojany. Na pozemku o rozloze téměř 3 ha je umístěno 3 402 panelů, každý s výkonem 280 Wp.

Celkový instalovaný výkon je stejný jako v případě Mochovců, t.j.  0,95 MWp. Pro severnější polohu Vojan je celková roční výroba nižší než v Mochovcích.

Ve Vojanech je vyrobená elektřina dodávána do sítě Východoslovenské distribuční, a.s.

Přejít nahoru
Přejít na začátek