Naše nabídka energeticky efektivních řešení

Inteligentní LED svítidlaOptimalizace distribučních hodnot

Proč platit zbytečně za něco, co nevyužívám?

Distribuce elektřiny tvoří přibližně padesát a více procent celkových nákladů na elektřinu.

Vhodným nastavením všech parametrů zákazníka vůči distribuční soustavě dojde k úsporám Vašich nákladů.

Úspor lze dosáhnou také u větších odběratelů zemního plynu.

Zpravidla se jedná návrhy opatření s minimálními náklady případně zcela bez nutnosti investic, proto je jejich návratnost extrémně rychlá.

Realizace trafostanic

Nechcete mít v budoucnu zvýšené náklady na elektřinu?

 • Jste připojení na VN, ale distributor avizuje nutnost převedení do distribuční sazby NN, jelikož nejste majitelem transformátoru, tzv. „falešné B“. Situaci komplexně posoudíme a navrhneme Vám vhodné řešení.
 • Jste připojení z hladiny NN a Vaše stávající regulované náklady jsou příliš vysoké? Posoudíme, zdali máte dostatečně velký odběr pro přechod na vyšší napěťovou hladinu a navrhneme optimální řešení.

Obě varianty jsou možné i bez vlastních finančních prostředků, zajistíme pro Vás financování celé realizace!

Hlídání a regulace ¼ hodinového maxima

 • Produkt určený pro zákazníky napojené z napěťové hladiny VN a VVN

Smyslem využití regulátorů čtvrthodinového maxima je tzv. ořezání výkonových špiček a tím snížení rezervované kapacity s důsledkem nižších měsíčních distribučních poplatků. Snížení špiček je realizováno automaticky, nedochází k omezení výroby a zároveň dochází k nemalým trvalým finančním úsporám v nákladech vynaložených na odběr elektrické energie.

Kompenzace jalové energie

 • Produkt určený pro zákazníky napojené z napěťové hladiny VN a VVN

Vhodným kompenzačním zařízením se ušetří náklady na elektrickou energii. Kompenzací účiníku se sníží odběr induktivního jalového výkonu a zvýší se možnost přenosu výkonu činného. Pokud účiník nevyhovuje, zvyšují se ztráty a zákazník platí provozovateli distribuční soustavy cenovou přirážku.

Legislativní poradenství: Soustřeďte se na své podnikání, starost o energetickou legislativu přenechte nám!

Energetická legislativa zažívá stálé a velmi rychlé změny. Jen primární legislativa – Energetický zákon, který vyšel poprvé v roce 2000, byl do současnosti 23krát novelizován. Na něj navazující zákony a prováděcí vyhlášky se samozřejmě novelizují také. Dále jsou zde cenová rozhodnutí s minimálně jednoletou aktualizací. 

Teplo a chlazení Teplo a chlazení

 • Modernizace výrobních zdrojů
 • Návrh koncepce vytápění s ohledem na tepelně izolační vlastnosti budovy a zákazníkem provozovanou výrobní technologii
 • Využití odpadního tepla
 • Využití redukčních principů 

Stlačený vzduch

 • Modernizace výrobních zdrojů
 • Maximální využití vstupní energie pro výrobu
 • Efektivní řízení výroby
 • Možnosti rekuperace tepla
 • Zlepšení kvality dodávané komodity

Exteriérové osvetlenie

Interiérové a exteriérové osvětlení

 • Studie a návrhy koncepce osvětlení
 • Pasporty systému osvětlení
 • Rekonstrukce nebo obnova osvětlení „na klíč“ – od návrhu přes projekt až po realizaci
 • Modernizace osvětlovacích zdrojů
 • Řídící systémy
 • Servis, údržba a monitorování
 • Přenesená správa osvětlení

Termovizní měření

Moderní profesionální technikou termovizní kamery jsme schopni odhalit přechodové odpory elektrozařízení, tepelné úniky obálky budovy, porušení izolace teplovodů, parovodů apod.

Bateriové systémy

Jedná se o záložní zdroje, které v případech neplánovaných krátkodobých výpadků napětí v rozsahu milisekund až sekund zabezpečí postupné odstavení výroby s minimalizací ztrát, případně zcela vyloučí nutnost zastavení výroby. Vzhledem k vysokým nákladům na pořízení se jedná o zabezpečení výhradně kritických míst, kde při výpadku dochází k vytvoření největších ztrát.