Světový den vody – význam vodních elektráren

Světový den vody – význam vodních elektráren

Datum zveřejnění

Obrázek zobrazuje přehradu rozprostírající se nad vodní plochou se zasněženými horami v pozadí. Scéna zobrazuje přehradu patřící společnosti Slovenské elektrárne

22. březen je světovým dnem vody – vzácné a nenahraditelné tekutiny pro život na Zemi. U příležitosti tohoto dne je vhodné se zmínit, že voda je pro člověka nejen životodárná, ale již od starověku také cenným zdrojem síly a energie.

Vodní elektrárny jsou jedním z nejstarších a nejrozšířenějších způsobů výroby elektrické energie.

Rozdělení vodních elektráren

Vodní elektrárny lze rozdělit do několika kategorií:

  1. Přečerpávací vodní elektrárny (PVE) Tyto elektrárny využívají dva vodní rezervoáry na různých výškových úrovních. Během nízké spotřeby elektřiny (obvykle v noci a během víkendů) se voda čerpá do horního rezervoáru. Během špičkové spotřeby se voda uvolní zpět do dolního zásobníku a pohání turbíny.
  2. Akumulační vodní elektrárny (VE) Tyto elektrárny využívají velké nádrže k uchování vody, která se následně používá k výrobě elektrické energie podle potřeby. Primárním účelem vodního díla je zde zadržení vody při povodních, akumulace vody po zimě, zásobování průmyslu, zemědělství a obyvatelstva vodou, případně také využití k rekreačním účelům nebo splavnosti řek.
  3. Průtočné malé vodní elektrárny (MVE) Tyto elektrárny využívají přirozený tok řeky k pohonu turbín. Nevyžadují velké nádrže a mají obecně menší dopad na životní prostředí.

Přínosy akumulačních vodních elektráren

Akumulační vodní elektrárny hrají klíčovou roli v energetickém systému. Jejich hlavní přínosy jsou:

  • Stabilizace přenosové soustavy Akumulační vodní elektrárny mohou rychle reagovat na změny v poptávce po energii a pomáhají udržovat stabilitu přenosové soustavy.
  • Udržení frekvence sítě Frekvence elektrické sítě musí být pečlivě regulována, aby se zabránilo výpadku v dodávkách v části nebo celé elektrické síti. Akumulační vodní elektrárny mohou rychle zvyšovat nebo snižovat svou výrobu, aby pomohly udržovat frekvenci sítě v bezpečném rozmezí.
  • Podpora obnovitelných zdrojů energie Akumulační vodní elektrárny mohou skladovat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů (jako je větrná a solární energie) a uvolnit ji, když je potřeba.
Na obrázku je zachyceno stádo ovcí pasoucí se na poli před vodní elektrárnou společnosti Slovenské elektrárne s oblohou a stromy v pozadí.

Vodní elektrárny jsou tedy nejen zdrojem čisté a obnovitelné energie, ale také klíčovým nástrojem pro udržení stability a spolehlivosti našeho energetického systému.

Naše mateřská společnost Slovenské elektrárne provozuje celkem 31 vodních elektráren všech typů od velkých akumulačních (např. Orava, Lipovec, Madunice, Nosice), po malé vodní (např. Veľké Kozmálovce, Tvrdošín), až po významné elektrárny přečerpávací (např. Čierny Váh, Liptovská Mara).

Sumární instalovaný výkon vodních elektráren v portfoliu Slovenských elektráren (SE) je 1 653 MW, což je přibližně 40 % z celkového instalovaného výrobního mixu SE.

👉 video Vodní energie 

👉 video Odstávka na PVE Čierny Váh (2023)

Na světový den vody si připomeňme význam vody nejen jako zdroje života, ale také jako zdroje energie.

Sdílejte

Přejít nahoru
Přejít na začátek