Ukončení spalování uhlí k výrobě elektřiny na Slovensku

Ukončení spalování uhlí k výrobě elektřiny na Slovensku

Datum zveřejnění

Koncem března 2024 ukončila svůj provoz poslední uhelná elektrárna na Slovensku. Tímto historickým krokem uzavřelo Slovensko svou etapu výroby elektřiny z uhlí a zapsalo se na prestižní seznam států světa, kde se vyrábí čistá elektřina bez využití fosilních paliv.
Poslední vagony uhlí pro výrobu elektřiny na Slovensku.

Slovenský ministr životního prostředí na klimatickém summitu v Paříži v prosinci 2017 oznámil útlum těžby uhlí i výroby elektřiny z uhlí do roku 2023. Vlivem růstu cen emisních povolenek, vysokých cen černého uhlí a nákladů na jeho dopravu, učinily Slovenské elektrárne a.s. strategické rozhodnutí vůči portfoliu svých výrobních zdrojů, které tento dřívější závazek státu bezezbytku naplnil.

Nejdříve došlo v prosinci 2023 k vypnutí elektrárny Nováky. Tato elektrárna vyráběla celých 70 let elektrickou energii a teplo z domácího hnědého uhlí o nízké výhřevnosti, kdy většina pocházela z dolů v horní Nitře.

Koncem března 2024 pak byla po 58 letech odstavena i elektrárna Vojany, konkrétně její zbylé bloky spalující černé uhlí spolu s biomasou. Tato elektrárna s výkonem 12×110 MW byla kdysi největší tepelnou elektrárnou v bývalém Československu. Vyráběla elektřinu spalováním mazutu, následně zemního plynu a černého uhlí. Celkově elektrárna Vojany za svou existenci vyrobila téměř 170 milionů MWh elektřiny, což odpovídá šestileté spotřebě elektřiny na celém Slovensku.

Nováky a Vojany: Od uhelných elektráren k...?

Nyní Slovenské elektrárny hledají další využití pro tyto areály. To může zahrnovat obnovitelné zdroje energie, bateriová úložiště, výrobu zeleného vodíku nebo dokonce výstavbu malých modulárních reaktorů.

Ukončení provozu uhelných elektráren Nováky a Vojany je významným krokem na cestě Slovenska k udržitelné energetice. Přestože to přináší určité výzvy, otevírá to také nové příležitosti pro využití obnovitelných zdrojů energie a vytváření udržitelnějších energetických systémů.

Vypnutí poslední turbíny v elektrárně Vojany

Sdílejte

Přejít nahoru
Přejít na začátek