JE Bohunice

Jaderná elektrárna Bohunice V2 se nachází na západním Slovensku, nedaleko města Trnava. Elektrická energie se zde vyrábí ve dvou blocích s tlakovodními reaktory typu VVER 440 / V-213, které byly k energetické síti postupně připojeny v letech 1984 a 1985.

Vybudováním systému centrálního zásobování teplem města Trnava z AE Bohunice v roce 1987 přešla elektrárna V2 na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Odbočkou z liniové části tepelného přivaděče Trnava je řešen i tepelný přivaděč do Leopoldova, Hlohovce a obce Jaslovské Bohunice.

Od roku 2000 na blocích V2 probíhal program modernizace v celkové hodnotě 500 mil. EUR, který byl v roce 2010 ukončen zvýšením výkonu na 506 MW na každém bloku.

Přejít nahoru
Přejít na začátek