Jaderné elektrárny

Jaderné elektrárny

Jaderné elektrárny se na Slovensku využívají již půl století a patří mezi nízkouhlíkové technologie, to znamená, že při jejich provozu se do ovzduší nevypouštějí skleníkové plyny. Jsou základními pilíři energetické sítě na Slovenských elektráren.

Čtyři reaktorové bloky – dva v JE Bohunice a další dva v JE Mochovce, dodávají více než polovinu elektřiny spotřebované na Slovensku.

Všechny čtyři bloky mají tlakovodní reaktory typu VVER 440 s vysokou úrovní bezpečnosti, kterou zajišťuje robustní projekt s 1,5 m hrubou železobetonovou obálkou, tzv. kontejnmentem, velké objemy vody na chlazení a trojnásobně zálohované pasivní a aktivní bezpečnostní systémy (3 x 100%) a splňují nejpřísnější mezinárodní požadavky na jadernou bezpečnost.

Na všech blocích jsou zrealizované i nejnovější opatření ke zvládnutí tzv. těžkých havárií.

Jak funguje jaderná elektrárna

Princip výroby elektřiny z jádra je podobný jako v klasické tepelné elektrárně. Rozdíl je pouze ve zdroji tepla. V tepelné elektrárně je zdrojem tepla fosilní palivo (uhlí, plyn), jejichž spalováním vzniká i velké množství skleníkových plynů, zatímco v jaderné elektrárně je to jaderné palivo (přírodní nebo obohacený uran).

V tlakovodních reaktorech je palivo v podobě palivových kazet umístěno v tlakové nádobě reaktoru, do které proudí chemicky upravená voda. Tato protéká kanálky v palivových kazetách a odvádí teplo, které vzniká při štěpné reakci. Voda z reaktoru vystupuje s teplotou asi 297 °C (při reaktoru typu VVER) a prochází horkou větví primárního potrubí do tepelného výměníku – parogenerátoru. V parogenerátoru protéká svazkem trubek a předává teplo vodě, která je přiváděna ze sekundárního okruhu s teplotou 222 °C. Ochlazená voda primárního okruhu se vrací zpět do aktivní zóny reaktoru. Voda sekundárního okruhu se v parogenerátoru odpařuje a přes parní kolektor se pára odvádí na lopatky turbíny. Hřídel turbíny roztáčí generátor, který vyrábí elektrickou energii.

Po předání energie turbíně pára kondenzuje v kondenzátoru a ve vodním skupenství přes ohřívače proudí zpět do parogenerátoru. Směs v kondenzátoru je chlazena třetím chladicím okruhem. V tomto okruhu se voda ochlazuje vzduchem proudícím ze spodní do horní části chladicí věže tzv. komínovým efektem. Proud vzduchu s sebou unáší vodní páru a drobné kapky vody, a tak se nad chladicími věžemi vytvářejí oblaka páry.

Přejít nahoru
Přejít na začátek