JE Mochovce

Na jihu Slovenska, mezi Nitrou a Levicemi, se nacházejí čtyři bloky Jaderné elektrárny Mochovce s tlakovodními reaktory typu VVER 440/V-213.

První blok elektrárny dodává elektrickou energii do sítě od léta 1998, druhý blok od konce roku 1999. V roce 2008 byl hrubý výkon každého bloku zvýšen ze 440 na 470 MW. V letech 2020 a 2021 byl elektrický výkon druhého a následně i prvního bloku zvýšen na 500 MW výměnou a úpravou komponent sekundárního okruhu.

V květnu 2021 byla dokončena stavba třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce a Jaderný úřad SR vydal prvoinstanční povolení ke spuštění tohoto bloku. Následně došlo k odvolání rakouské protiatomové organizace GLOBAL 2000 proti tomuto rozhodnutí. V srpnu 2022 vydal Jaderný úřad SR pravomocné povolení ke spuštění. V září téhož roku byl reaktor třetího bloku zavezen palivem a začal proces jeho fyzikálního spouštění. V lednu 2023 byla zahájena fáze energetického spouštění bloku, ve kterém je nový blok testován podle pevně stanoveného harmonogramu s postupným zvyšováním výkonu dodávaného do sítě. V říjnu 2023 došlo k úspěšnému ukončení všech požadovaných zkoušek, a třetí blok začal dodávat elektřinu do sítě na 100% svého výkonu.

Nový jaderný blok v Mochovcích má instalovaný výkon 471 megawattů (v budoucnu až 535 MWe), což pokrývá přibližně 13 % celkové spotřeby elektřiny na Slovensku. Z hlediska výroby elektřiny se Slovensko spuštěním třetího bloku JE Mochovce stalo energeticky soběstačným.

Životnost nového bloku je plánována nejméně na 60 let.

Výstavba čtvrtého bloku finišuje, do provozu by měl být uveden v roce 2025.

Mochovské bloky prošly designovou evolucí s množstvím vylepšení, které posoudili a odsouhlasili domácí i zahraniční experti a splňují všechny mezinárodní standardy jaderné bezpečnosti.

Přejít nahoru
Přejít na začátek