Kdo jsme

S instalovaným výkonem 4 112 MWe jsme předním výrobcem elektřiny ve střední Evropě

Portfolio

Využíváme všechny příležitosti, které umožňují snižování nákladů u zákazníka

Jaderné elektrárny

Naše jaderné elektrárny dodávají více než 55% elektřiny spotřebované na Slovensku

Tepelné elektrárny

Naše elektrárny na hnědé a černé uhlí spalují také biomasu

Vodní elektrárny

Využíváme hydroenergetický potenciál Slovenska na úrovni 57,5%

Fotovoltaické elektrárny

Sluneční energie zásobuje elektřinou i staveniště 3. a 4. bloku v Mochovcích