Slovenské elektrárne jsou trojnásobným klimatickým lídrem ve snižování produkce CO2

Slovenské elektrárne jsou trojnásobným klimatickým lídrem ve snižování produkce CO2

Datum zveřejnění

Logo společnosti Slovenské elektrárne na modrém pozadí. V pravém dolním rohu je odznak s nápisem "FT Financial Times Climate Leaders 2024" od Statista. Tento odznak naznačuje, že společnost Slovenské elektrárne byla uznána jako lídr v oblasti klimatu pro rok 2024.
Prestižní britský ekonomický deník Financial Times zařadil Slovenské elektrárne mezi přední evropské společnosti, které se výrazně podílejí na ochraně klimatu a snižování emisí. Slovenské elektrárne se tak již potřetí, dostaly do žebříčku Europe’s Climate Leader 2024.

Tento žebříček, který Financial Times zveřejňuje ve spolupráci s organizací Statista, hodnotí společnosti, které za posledních pět let dosáhly největšího pokroku ve snižování emisí skleníkových plynů. Slovenské elektrárne dosáhly nejvýznamnějšího pokroku v posledních dvou letech.

„Ochrana klimatu je pro nás prioritou a je velkým zadostiučiněním, že nás tak vnímá i svět a londýnský Financial Times. Žebříček hodnotí úspěchy z minulosti, ale my se díváme dopředu, kde vidíme naši společnost vyrábět sto procent elektřiny bez přímých emisí oxidu uhličitého. Naši vizi měníme na realitu, protože jsme definitivně ukončili spalování uhlí v prosinci v elektrárně Nováky a v březnu ve Vojanech, uvedl Branislav Strýček, předseda představenstva a generální ředitel Slovenských elektrární.

  

Kroky ke snižování emisí

Díky nízkouhlíkovým zdrojům, jakými jsou jádro a voda, Slovenské elektrárne dodaly v roce 2023 až 96,5 % elektřiny bez emisí CO2. Po vypnutí uhelných elektráren v Novákách koncem roku 2023, a začátkem roku 2024 ve Vojanech, nyní vyrábějí 100 % elektrické energie bez přímých emisí CO2.

Spuštění třetího bloku v Mochovcích mělo výrazný ekologický efekt, jelikož ročně se ušetří až 2,6 milionu tun emisí oxidu uhličitého. Tedy přibližně tolik, jako kdyby na silnicích ubylo více než milion automobilů se spalovacími motory.

Investice do nízkoemisních zdrojů

Po úspěšném spuštění 3. bloku jaderné elektrárny Mochovce pokračují práce na dostavbě 4. bloku. Společnost také připravuje další projekty, jejichž význam stoupá s nárůstem obnovitelných zdrojů závislých na počasí v Evropě. Mezi tyto projekty patří bateriové systémy na elektrárnách v Dobšiné, Mikšové a na přečerpávací elektrárně Čierny Váh, stejně jako na bývalé uhelné elektrárně v Novákách, kde má vzniknout největší fotovoltaická elektrárna na Slovensku s výkonem až 10 MWp. Slovenské elektrárne jsou také zapojeny do mezinárodního projektu Phoenix, jehož výsledkem bude studie proveditelnosti malých modulárních reaktorů na pěti vybraných lokalitách na Slovensku.

ověřené emise CO2 v letech 2015_2023

 

Interní a externí opatření

Slovenské elektrárne aplikují mnohá interní opatření, a to zejména využívání energeticky efektivních budov a zařízení, rozšiřování a podpora elektromobility, využívání paliv s obsahem biosložky a snižování množství odpadů a jeho zhodnocování. Externě společnost podporuje technické projekty snižující emise skleníkových plynů, obnovu přírodních ekosystémů a projekty na ochranu a podporu biodiverzity, mokřadů a rašelinišť.

Podívejte se na celý žebříček – https://www.ft.com/climate-leaders-europe-2024

Sdílejte

Přejít nahoru
Přejít na začátek